SISIPAN SEJARAH MELAYU
MAFILINDO DAN MALAYSIACita – cita mula bangsa Melayu yang telah berjuang mati – matian untuk mencapai kemerdekaan atau dalam lain erti, melepaskan negeri (belum bertaraf negara) dan rakyat daripada belenggu penjajah secara isi kulit, termasuk untuk membentuk sebuah kerajaan Melayu yang ada tali menalinya dengan Melayu Raya, iaitu sebuah Ikatan Kerajaan Melayu yang menghubungkan semula negara – negara jiran tetangga, iaitu Indonesia, Filipina dan Selatan Thailand.

Oleh kerana pejuang – pejuang Melayu ditekan oleh beberapa anar dan pengaruh, maka, cita – cita itu terpaksalahtinggal terpendam begitu sahaja dan hanya berkubar – kubar dalam hati masing-masing.

Sejak pada zaman belum melepaskan negeri ni lagi, Kerjajaan In ggeris memang mencurigai hal itu (Melayu Raya). Inggeris khuatir akan penubuhan Melayu Raya itu, kerana dengan penubuhan Melayu Raya itu pengaruh Inggersi akan hilang langsung dari Asia Timur ini dan kerajaan Melayu dari tiga atau empat negara ini akan menguasai segala bidang siasah (politik) dan ekonomi di rantau ini.

BOLEH DIPULAS TELINGA

Inggeris lebih takut lagi kalau Melayu Raya itu meliputi negara – negara lain yang termasuk dalam istilah Melayu, iaitu Thailand, Burma, Kebodia dan Indocina.

Kalau ini benar – benar belaku, Inggeris benar – benar tercekek dan benar – benar terbelenggu pengaruhnya di tengah rahang bangsa yang besar di Asia Tenggara.

Di mana – mana Inggersi menjadi penghalang dalam hal ini.

Keinsafan timbul lagi dalam hati bangsa Melayu. Mereka terus menerus berusaha untuk mencipta negara kumpulan yang baru itu. Negara yang merupakan kesatuan yang kukuh sebagai mana Asia – Afrika - Afro - Asia - dan beberapa badan di dunia,

Dalam gelora penubuhan Malaysia yang diusahakan oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra (salah seorang dari beberapa pemimpin di dunia ini yang boleh dipulas telinga oleh Inggeris) dengan kehendak dan persetujuan Kerajaan Inggeris untuk membebaskan Sabah, Sarawak dan Singapura dan dimasukan ke dalam Malaysia, maka di (peringkat) permulaan hingga pertengahan tahun 1964 timbullah usaha menubuhkan MAFILINDO (Malaysia, Filipina , Indonesia) dan akhirnya MAFILINDO lahir dalam bulan– bulan dalam tahun tersebut.

KACA MATA POLITIK

Pembentukan MAFILINDO ini dicapai dalam pertemuan antara tiga negarawan di Manila, iaitu Tunku Abdul Rahaman, Presiden Soekarno dan Presideen D.Makapagal.

MAFILINDO ini juga terbentuk benar – benar dalam gelora pemerintah Indonesia dan rakyatnya melaung – laung kepada dunia untuk mengganyang Malaysia yang dibentuk oleh Tunku Abdul Rahman yang dipandang di segi kaca mata politik Indonesia merupakan penjajahan bentuk baru dan alat Inggeris.

Walau Bagaimanapun persetujuan pembentukan MAFILINDO ini telah berlaku. Ketiga – tiga negarawan itu telah menanda tangani persetujuan itu. Istiada menandatanganinya dilakukan di Manila.

Pada hari – hari kebelakangan dari peristiharan terbentuknya MAFILINDO itu, dunia buka mata dan penjajah telah begitu runsing dan pegawai – pegawai tanah jajajahan menggaru – menggaru kepala dan mereka nyata dalam kegelisahan.

MELAUNG KEPADA DUNIA

Oleh kerana Malaysia diistiharkan sebelum masa yang ditentukan atau disetujui oleh dua negarawan lagi – Soekarno dan D. Makapagal, maka MAFILNDO yang begitu menakutkan semua pegawai penjajah Inggeris itu ibarat pokok yang kepanasan tanpa hujan membasahinya dan MAFILINDO pupus. Failnya disingkirkan ke tepi dan timbullah permusuhan antara dua buah negara, iaitu Malaysia yang baru dibentuk dengan Republik Indonesia yang tidak menyetujui Malaysia, gagsasan Tunku Abdul Rahman (dengan kehendak Inggeris?).

Filipina juga menggunakan kesempatan dalam api kemarahan Indonesia itu dengan melaung kepada dunia yang mereka mahu bertindak untuk menuntut Negeri Sabah daripada Kerajaan Malaysia dan hal ini, oleh Filipina mahu membawa ke Mahkamah Dunia. Atas tujuan ini Filipina pun menyifatkan Malaysia sebagaimana yang disifatkan oleh Indonesia.

Apabila dunia mengetahui tentang kegagalan MAFILINDO, maka negara penjajah gembira dan pegawai – pegawai Pejabat Tanah Jajahan ketawa berdekah – dekah.

Sebenarnya MAFILINDO merupakan corak dan bentuk dan tujuan Melayu Raya, iaitu menyatukan semua kerajaan negara – negara yang ditentukan itu dalam satu ikatan persahabatan yang kuat dan kukuh serta menegakkan Kerajaan Melayu yang kuat dan utuh.

WILAYAH DI SELATAN THAILAND

Inggeris pula khuatir, MAFILINDO akan mengancam harta bendanya dalam semua negeri dan negara yang termasuk dalam MAFILINDO ini. Hilangnya harta benda itu bererti melumpuhkan tenaga ekonomi Inggeris, sementelah pula negara – negara Afrika menggugatnya.

Soekarno dan D. Makapagal mempunyai idea yang bersendirian, iait, menakala terbentuknya MAFILINDO, maka gabungan negara – negara itu akan menggugat Kerajaan Siam agar memberi kemerdekaan kepada empat wilayah di Selatan Thailand.

Dua tujuan lagi, ialah untuk menyatukan negara – negara dalam wilayah ini seperti Kambodia dan Indochina masuk dalama ikatan MAFILINDO dan ikatan negara ini akan tinggal sebagai negara blok berkecuali, iaitu tidak ke barat yuang terkenal dengan kapitalismenya dan kee timur yang tekenal dengan sosialisme dan komunismenya,

Manakala MAFND berdiri dengan utuhnya. Bangsa Melayu akan merupakan satu bangsaa yang benar – benar berdaulat dan akan berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa – bangsa di dunia.

Bangsa Melayu akan dapat bertegak dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan dan perikemanusiaan. Dan kerajaan Melayu yang masyhur sebagaimana kerasjaan Melayu pada zaman silam akan lahir dengan megah melalui MAFILINDO.

MAFILNDO telah punah dan wujud Malaysia. Individu – individu Melayu yang sedar dan insaf akan maruah diri, masih tertanya; sesungguhnya kita ini siapa?


(Dipetik dari buku (Jawi), Bangsa Melayu Menggugatr Dunia (1966), oleh : Mokhtar Petah)

No response to “SISIPAN SEJARAH MELAYU”

Post a Comment